Οι εξετάσεις κατά την εγκυμοσύνη

Αιματολογικός έλεγχος

Μετα το πρώτο υπερηχογραφήμα και αφού διαπιστωθει η Καρδιακή λειτουργεια του εμβρύου η επίτόκος πρέπει να κάνει τις ακόλουθες εξετάσεις:

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 2. ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ : PT, PTT, INR
 3. ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ABO RHESUS
 4. ΕΜΜΕΣΟ COOMBS (συνήθως σε RH (-) γυναίκες)
 5. ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ και ΤΕΣΤ ΔΡΕΠΑΝΩΣΗΣ
 6. TSH, T3, anti-TPO
 7. SGOT, SGPT,UREA, CREATININE, LDH, Na, K,
 8. RUBEOLA IgM , IgG
 9. CMV IgM, IgG
 10. TOXOPLASMOSE IgM, IgGAg
 11. Anti-HCV
 12. Anti-HIV
 13. HBSag
 14. Listeria Ab
 15. Anti- RPR

Εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί τεστ Παπανικολάου τον τελευταίο χρόνο, καλό θα είναι να πραγματοποιηθεί στην πρώτη επίσκεψη. Το ίδιο ισχύει και για την ψηλάφηση των μαστών.
Η έγκυος θα επισκέπτεται το γυναικολόγο της περίπου μία φορά το μήνα και πιο συχνά τον τελευταίο μήνα. Σε κάθε επίσκεψη συνήθως μετά το Α τρίμηνο πραγματοποιείται μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, μέτρηση του βάρους ενώ σε κάθε επίσκεψη ζητητε από την επίτοκο να κάνει μια Γενική αίματος ,Γενική ούρων, σακχαρο και ουρία. Μετα τις 24 εβδομάδες ελεγχεται διεξοδικά το σάκχαρο με καμπύλη σακχάρου εκτός αν υπάρχει πρόβλήμα και έτσι η καμπύλη γλυκόζης γίνεται νωρίτερα.

Υπερηχογραφικός έλεγχος

Κατά την 9μηνη διάρκεια της εγκυμοσύνης, πραγματοποιούνται διάφοροι έλεγχοι και εξετάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία του εμβρύου και της μητέρας και να υπάρχει επαρκής παρακολούθηση της πορείας της κύησης. Εδώ θα δείτε τους βασικούς σταθμούς για την παρακολούθηση μιας εγκυμοσύνης.

1. Υπερηχογραφική παρακολούθηση στις 6-10 εβδομάδες

Σε αυτή την εξέταση δίνονται απαντήσεις για:

 1. Τον αριθμό και τη θέση των εμβρύων,
 2. Την ενδομήτρια η τυχόν εξωμητρια ανάπτυξη τους

Η διερεύνηση είναι απαραίτητη για εγκύους με:

 1. Πόνο – αιμορραγία στην εγκυμοσύνη
 2. Ιστορικό αποβολών , παλίνδρομης κύησης , ενδομήτριων θανάτων

Η εξέταση γίνεται συνήθως με τη χρήση διακολπικού υπερηχογραφήματος και καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός της ηλικίας κύησης με βάση το μέγεθος του εμβρύου.Αν κριθεί απαρραίτητο συστήνεται η επαναλήψη του υπερηχογραφήματος μετα από 2 εβδομάδες.

2. Πρώτος ενιαίος κλινικοεργαστηριακός έλεγχος του εμβρύου (Υπερηχογραφήμα Α Επιπέδου) 11-13+6 εβδομάδες

A. Ελέγχονται οι πιθανότητες του συνδρόμου Down και άλλων χρωμοσωμικών ανωμαλιών. Παρέχεται η δυνατότητα του υπολογισμού του ατομικού κινδύνου για κάθε γυναίκα σχετικά με την παρούσα κύηση. Για τον καθορισμό του κινδύνου συνυπολογίζονται:

 1. Η ηλικία της μητέρας
 2. Τα επίπεδα δυο ορμονών στο αίμα της (PAPP-A , b HCG )
 3. Το πάχος της αυχενικής διαφάνειας του εμβρύου (NT)
 4. Η παρουσία του ρινικού οστού
 5. Η διαφυγή του αίματος στην τριγλώχινα βαλβίδα της καρδιάς
 6. Η ροή του αίματος στο φλεβώδη πόρο του εμβρύου (εμβρυική κυκλοφορία)

Οι γονείς ενημερώνονται με λεπτομέρεια για τη σημασία των ευρημάτων αυτής της εξέτασης και στις περιπτώσεις που χρειάζεται τους παρέχεται η επιλογή να αποκλείσουν το ενδεχόμενο χρωμοσωμικών ανωμαλιών με τη λήψη τροφοβλάστης ( CVS ) και εξέταση του καρυοτύπου .Το υπερηχογραφήμα εκτέλειται στο ιατρείο του Δρ,Κουμπή Χρυσοβαλάντη αφού διάθετει πιστοποίηση από το Fetal Medicine Foundation ( https://courses.fetalmedicine.com/lists?course=1 ) .

B. Διάγνωση πολλαπλής κύησης

Περίπου 2% των κυήσεων με φυσιολογική σύλληψη και 10 % με υποβοηθούμενη καταλήγουν με περισσότερα του ενός έμβρυα. Ο υπερηχογραφικός έλεγχος μπορεί να καθορίσει εάν όλα αναπτύσσονται φυσιολογικά και αν μοιράζονται ή όχι τον ίδιο πλακούντα. Στην περίπτωση πολύδυμης κύησης συνιστάται προσεκτική και συνεχής παρακολούθηση της εγκυμοσύνης.

Γ. Διάγνωση συγκεκριμένων μεγάλων εμβρυικών ανωμαλιών.

Κατά κανόνα είναι ανιχνεύσιμες μείζονες σκελετικές και ανατομικές ανωμαλίες του εμβρύου οι οποίες θέτουν το ενδεχόμενο διακοπής της κυήσεως. Οι επιλογές για την τύχη του εμβρύου συζητούνται λεπτομερώς με τους γονείς . Σε περίπτωση που δε ληφθούν άμεσες αποφάσεις επιβάλλεται η επανεξέταση του εμβρύου σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τονίζεται ότι ενδιάμεσα από τα υπεηροχογραφήματα Α επιπεδου και Β επιπέδου ανάλογα την περίπτωση μπόρει να πραγματοποίηθούν ένα ή και περισσοτερα υπερηχογραφήματα ανάπτυξης αν κριθεί απαρραίτητο.

3. Δεύτερος ενιαίος κλινικοεργαστηριακός έλεγχος του εμβρύου (Υπερηχογραφημα Β επιπέδου) 20-23 εβδομάδες

Α. Στη αυτή υπερηχογραφημα καθε μέλος του εμβρυικού σώματος εξετάζεται λεπτομερειακά με συγκεκριμένες μετρήσεις και συγκρίσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη του εγκεφάλου , του προσώπου, της σπονδυλικής στήλης , της καρδιάς, του στομάχου , του εντέρου , των νεφρών και των άκρων,στο αμνιακό υγρό καθώς επίσης στη θέσης και υφή του πλακούντα.
Με συνυπολογισμό των ευρημάτων από το υπερηχογράφημα Α Επίπέδου εκτιμάται πάλι ο ατομικός κίνδυνος για βαριά συγγενή ανωμαλία του εμβρύου και ενημερώνονται λεπτομερώς οι γονείς.

Για τον αποκλεισμό ανωμαλίας των χρωμοσωμάτων τους προσφέρεται η εξέταση του αμνιακού υγρού ( Αμνιοπαρακέντηση ).Από τη μέτρηση του μήκους του τραχήλου είναι δυνατόν να επισημανθούν γυναίκες με υψηλό κίνδυνο για πρόωρο τοκετό προκειμένου να ληφθούν προφυλακτικά φαρμακευτικά ή χειρουργικά μέτρα. Γίνεται επίσης μέτρηση της ροής του αίματος στις μητριαίες αρτηρίες προκειμένου έγκαιρα να επισημανθούν μητέρες με κίνδυνο εμφάνισης προεκλαμψίας.

4. Υπερηχογραφημα Γ επίπεδου ή Doppler Κύησης

Συνιστάται η παρακολούθηση όλων των εγκύων στις 30-32 εβδομάδες προκειμένου να ελεγχθεί η ενδομήτρια ανάπτυξη και η συμπεριφορά του εμβρύου και γίνεται:

 1. Μέτρηση της περιμέτρου της κεφαλής , κοιλιάς και μηριαίου οστού και υπολογισμός του πιθανού βάρους του εμβρύου
 2. Εξέταση των κινήσεων του εμβρύου
 3. Εκτίμηση της θέσης και υφής του πλακούντα
 4. Υπολογισμός της ποσότητας του αμνιακού υγρού
 5. Έλεγχος της αιματικής ροής προς τον πλακούντα και το έμβρυο με έγχρωμο Doppler. Το υπερηχογραφήμα εκτέλειται στο ιατρείο του Δρ,Κουμπή Χρυσοβαλάντη.

5. Tρισδιάστατη υπερηχογραφία (3D, 4D ultrasound)

H σύγχρονη τρισδιάστατη απεικόνιση του εμβρύου με το 3D- 4D ultrasound δίνει στους γονείς την ευχαρίστηση να αντιληφθούν το σχήμα, την έκφραση και την κινητικότητα του εμβρύου ενδομήτρια στο φυσικό του χώρο. Στον εξειδικευμένο υπερηχογραφιστή δίνεται η ευκαιρία να προσδιοριστούν λεπτομέρειες των βιομετρικών χαρακτηριστικών του εμβρύου και κατάλληλα να παρέμβει.Το ίατρειο του Δρ,Κουμπή Χρυσοβαλάντη διαθέτει τον υπερηχογραφο GE VOLUSON S8 όποιος και απότελει αιχμή της τεχνολογιας με δυνατότητα 3D/4D απεικόνησης τόσο στη κοιλιακη όσο και στην κολπική κεφαλή του. Το συγκεκριμένο μηχάνημα διακρίνεται για την ταχύτητα στην 4D απεικόνιση του.