ΣΠΟΥΔΕΣ-ΤΙΤΛΟΙ

 • 06/2014. Πιστοποίηση στην εκτέλεση υπερηχογραφημάτων από το Υπουργείο Υγείας.
 • 12/2013. Πιστοποίηση στην εκτέλεση του Υπερηχογραφήματος Αυχενικής Διαφάνειας (Α’επιπεδου) από FMF.
 • 06/2013. Ορκωμοσία Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από επιτυχημένες εξετάσεις.
 • 06/2010. Πιστοποιητικό διαγνωστικής Κολποσκόπησης.
 • 09/2008. Λήψη τίτλου ειδικότητας Μαιευτικής και Γυναικολογίας.
 • 11/2007. Μέλος του ALSO (Advanced Life Support in Obtetrics).
 • 10/ 2007. Υποψήφιος Διδάκτωρ.
 • 07/2004 ως 07/2008. Ειδικευόμενος Μαιευτικής Γυναικολογίας.
 • 06/2003 ως 06/2004. Ειδικευόμενος Χειρουργικής.
 • 06/2001 ως 06/2002. Διευθυντής Ιατρείου ΚΕΕΜ -ΣΠΑΡΤΗ.
 • 06/2001 ως 06/2002. Ιατρός Εξωτερικών Ιατρείων ΣΤΕΠ-96ΤΥΕΘ.
 • 09/2000. Μέλος του ATLS (Advanced Trauma Life Support).
 • 06/2000 ως 06/2001. Εκπαιδευόμενος στο 401 ΓΣΝΑ.
 • 09/5/2000. Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.
 • 06/2000. Ορκωμοσία ως Ανθυπολοχαγός Ιατρός.
 • 05/2000. Πτυχίο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ 27 Μαρτίου 2000.
 • 1994-2000. Φοίτηση στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ (Εισαγωγή με Πανελλήνιες Εξετάσεις).
 • 1988-1991. Φοίτηση σε Λύκειο (1ο -2ο Λύκειο ΧΙΟΥ).
 • 1985-1988. Φοίτηση σε Γυμνάσιο (4ο Γυμνάσιο ΧΙΟΥ).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Από το 2008 εώς και σήμερα υπηρετώ στο 96 ΤΥΕΘ ως επιμελήτης Ιατρός και διατηρώ ιδιωτικό Ιατρείο ασκώντας στην Μαευτική–Γυναικολόγια σε όλο το φάσμα των περιστατικών για τα οποία έχω εκπαιδευτεί.
 • Από τον Ιούλιο του 2004 ως τον Ιούλιο 2008 ανέλαβα και ολοκλήρωσα την εκπαίδευσή μου, υπηρετώντας ως Ειδικευόμενος Ιατρός της Μαιευτικής και Γυναικολογίας στην Α’ Πανεπιστημιακή Γυναικολογική και Μαιευτική Κλινική του Νοσοκομείου “Αλεξάνδρα”.
 • Από το Ιούνιο του 2003 ως τον Ιούνιο του 2004 εκτέλεσα υπηρεσία ως Ειδικευόμενος Ιατρός της Α’ Χειρουργικής Κλινικής του 401 ΓΣΝΑ κάνοντας εφημερίες ως ειδικευόμενος ιατρός στο 401 ΓΣΝΑ.
 • Από τον Ιούνιο του 2002 έως τον Ιούνιο του 2004 ήμουν ο Ιατρός του ΚΕΕΜ (Κέντρο Εφοδιασμού Μεταφορών (Στρ. Ξηράς) στην Σπάρτη) όπου γινόνταν η κατάταξη και εξέταση πάνω από 1600 οπλιτών κατά τη θητεία μου. Ταυτόχρονα εκτελούσα διδακτικό έργο στη σχόλη Δοκίμων Εφοδιασμού Μεταφορών με θέμα ΚΑΡΠΑ-Αντιμετώπιση Επειγόντων Περιστατικών. Ταυτόχρονα ήμουν Ιατρός Αθλητικών Ομάδων στη Σπάρτη.
 • Από τον Ιούνιο του 2001 έως τον Ιούνιο του 2003 εργάστηκα ως ιατρός του ΣΤΕΠ–96ΤΥΕΘ όπου εκτελούσα τα Εξώτερικά Ιατρεία του 96ΤΥΕΘ και εφημέρευα στο Ιατρείο του ΣΤΕΠ. Ταυτόχρονα ήμουν Ιατρός Αθλητικών Ομάδων στη Χίο.
 • Από τον Ιούνιο του 2000 έως τον Ιούνιο του 2001 εργάστηκα ως ιατρός του 401 ΓΣΝΑ συμμετέχοντας ανά δίμηνο στις εργασίες διαφορετικών κλινικών με σκοπό την κατάλληλη επιλογή ειδικότητας μου, ενώ ταυτόχρονα εφημέρευα στο Τμήμα επειγόντων του 401 ΓΣΝΑ Ταυτόχρονα ήμουν Ιατρός Αθλητικών Ομάδων στη Αθήνα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

2013-2014. Σε συνεργασία με τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Χίου, διαλέξεις στο ΛύκειΟ Χίου με θέμα “Σεξουαλική αγωγή, αντισύλληψη, σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα”.

2004-2008. Παρουσίαση περιστατικών και εκπαίδευτικες ομιλίες στους ιατρούς ειδικευόμενους-ειδικούς στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρα.

2002-2003. Σεμινάρια: Ανατομία-ΚΑΡΠΑ-Αντιμετώπιση Επειγόντων Περιστατικών στη σχόλη Δοκίμων Εφοδιασμού Μεταφορών στο ΚΕΕΜ (Σπάρτη).

2002-2003. Σεμινάρια: Ανατομία-ΚΑΡΠΑ-Αντιμετώπιση Επειγόντων Περιστατικών στη σχόλη Δοκίμων Εφοδιασμού Μεταφορών στο ΚΕΕΜ (Σπάρτη).

2001-2002. Σεμινάρια πρώτων βοηθειών και επειγοντολογίας σε όλες τις μονάδες της 96ΑΔΤΕ(Χίος).

Ξένες Γλώσσες

 • Αγγλικά (Άριστα),
 • Γαλλικά,
 • Ιταλικά.