Οι παροχές μασ

Έλεγχος Μαστών

Ο καρκίνος του μαστού είναι μια ασθένεια η οποία είναι απόλυτα θεραπεύσιμη εάν διαγνωσθεί έγκαιρα και πραγματικά σώζει ζωές.

Καρδιοτοκογραφία

Το ιατρείο διαθέτει το σύγχρονο καρδιοτοκογράφο, ο οποίος είναι ασύρματος, φορητός και έχει τη δυνατότητα καταγραφής για 23 συνεχόμενες ώρες σε χώρο εκτός ιατρείου

Όλες οι παροχές

Blog

Κύηση – Κατά την προσπάθεια

Υπάρχουν μόνο μερικές ημέρες σε κάθε κύκλο που μπορείτε να μείνετε έγκυος, οι ημέρες πριν και κατά την ίδια την ημέρα της ωορρηξίας.

Υπογονιμότητα

Υπογονιμότητα ονομάζεται η αδυναμία ενός ζευγαριού για γονιμοποίηση μετά την πάροδο τουλάχιστον ενός έτους.

Περισσότερα άρθρα