Καθέξιν αποβολές

Καθ’ έξιν ή επανειλημμένες αυτόματες αποβολές αποκαλούνται οι επαναλαμβανόμενες συνεχείς αποβολές, τριών ή περισσοτέρων κλινικά αναγνωρισμένων κυήσεων.

Η συχνότητά τους είναι 1%-3,5% στο σύνολο των ζευγαριών.

Οι καθ’ έξιν αποβολές ταξινομούνται σε πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς.

Ο όρος πρωτοπαθείς αποβολές  αναφέρεται σε γυναίκες που έχουν τρεις ή περισσότερες συνεχόμενες αυτόματες αποβολές, με τον ίδιο σύντροφο και καμία κύηση μετά την 20η εβδομάδα.  Περίπου το 80% των ζευγαριών με καθ’έξιν αποβολές ανήκουν σε αυτή  την κατηγορία.

Ο όρος δευτεροπαθείς αποβολές αναφέρεται σε γυναίκες που είχαν τρεις αυτόματες αποβολές, με τον ίδιο σύντροφο, μετά τη γέννηση ενός παιδιού ή μετά από έναν ενδομήτριο θάνατο. Αφορά περίπου το 20% των ζευγαριών με ιστορικό καθ’έξιν αποβολών.

Τα αίτια των καθ΄ έξιν αποβολών είναι γενετικά, ανατομικά, λοιμώδη, ορμονικά και ανοσολογικά τα οποία περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:

  1. Γενετικοί Παράγοντες: Οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες είναι οι πιο κοινές αιτίες των σποραδικών αποβολών, αλλά συμβαίνουνλιγότερο συχνά σε γυναίκες με καθ΄ έξιν αποβολές.
  2. Ανατομικοί Παράγοντες: Οι ανατομικές ανωμαλίες της μήτρας αποτελούν μία μεγάλη ομάδα με διαφορετικές παθολογικές περιπτώσεις, των οποίων η σημασία για τις επανειλημμένες αποβολές διαφέρει ανάλογα με τη συγκεκριμένη ανωμαλία.
  3. Λοιμώδεις Παράγοντες (βακτηρίδια, ιοί, παράσιτα, μυκόπλασμα, χλαμύδια): Η θέση των λοιμώξεων στην αιτιολογία των καθ’έξιν αποβολών παραμένει ασαφής. Δεν έχει βρεθεί σαφής συσχέτιση με λοιμώξεις από τοξόπλασμα, ερυθρά, έρπη, CMV ή μυκόπλασμα.
  4. Ορμονικοί Παράγοντες
  5. Ανοσολογικοί Παράγοντες (αυτοάνοσοι, αλλοάνοσοι)
  6. Άγνωστα Αίτια

Περίπου 25% των ζευγαριών με ιστορικό  καθ΄ έξιν αποβολών η αιτιολογία παραμένει άγνωστη. Σ’αυτές τις περιπτώσεις εφαρμόζεται εμπειρική θεραπεία σε συνδυασμό με ψυχολογική υποστήριξη.
Στο ιατρείο υπαρχει δυνατότητα έλεγχου όλου του φάσματός του προβλήματος των καθέξιν αποβολών σε συνεργασια με αξιοπίστα γεννετικα κέντρα της Αθήνας αλλά και του εξωτερικού. Η καθοδηγηση αντιμετώπισης στο θέμα των καθέξιν αποβολών γίνεται με βάση συγκεκριμένη μεθοδολογια ,και πρωτοκολλό προσπάθωντας να ελλάτωσουμε τις πιθανότητες να συμβει ξανά αυτή η δυσάρεστη κατάσταση.