Αντιμετώπιση ακράτειας ούρων

Η ακράτεια ούρων αποτελεί ένα πρόβλημα συνήθως της τρίτης ηλικίας. Η αιτιολογια του είναι ποικίλη ένώ ορίζεται συμφωνα με την Διεθνούς Εταιρείας Εγκράτειας (International Continence Society – ICS), κάθε ακούσια (χωρίς τη θέλησή μας) απώλεια ούρων.

Η ακράτεια στη γυναίκα μπορεί να παρουσιάζεται με μία από τις παρακάτω μορφές:

Ακράτεια επιτακτικού τύπου. Σε αυτόν τον τύπο ακράτειας η ασθενής νιώθει ξαφνικά έντονη επιθυμία για ούρηση, την οποία δεν μπορεί να αναστείλει με αποτέλεσμα να «βρέχεται».

Ακράτεια από προσπάθεια. Σε αυτόν τον τύπο ακράτειας,που είναι και ο συχνότερος, όταν η πίεση μέσα στην κύστη ξεπερνά κάποιο όριο, π.χ. σε βήχα, φτάρνισμα, γέλιο κ.λπ. υπάρχει απώλεια ούρων.

Μικτή ακράτεια. Σ’ αυτή συνυπάρχουν τόσο το επιτακτικό στοιχείο όσο και εκείνο της απώλειας ούρων κατά την προσπάθεια.

Σημειωτέον ότι η κάθε μορφή ακράτειας απαιτεί και διαφορετική αντιμετώπιση.

Η αιτιολογία

Η ακράτεια των ούρων στις περισσότερες περιπτώσεις οφείλεται σε μία από τις παρακάτω αιτίες:

  1. Σε χαλάρωση του πυελικού εδάφους (τοκετοί, γήρανση, παχυσαρκία, χρόνιος βήχας).
  2. Σε συγγενείς παθήσεις που βλάπτουν τη νεύρωση της κύστεως και της ουρήθρας (π.χ. μυελομηνιγγοκήλη) ή προκαλούν ανατομικές ανωμαλίες (π.χ. εκστροφή της κύστεως).
  3. Σε ιδιοπαθή υπερλειτουργική κύστη (προκαλεί επιτακτικού τύπου ακράτεια).
  4. Σε επίκτητες νευρολογικές παθήσεις (π.χ. κατά πλάκας σκλήρυνση).

Η διάγνωση

Οι ασθενείς με ακράτεια πρέπει να υποβάλλονται σε πλήρη κλινικό έλεγχο. Η εξέταση, όμως, που θα βάλει τη σφραγίδα της διάγνωσης είναι ο ουροδυναμικός έλεγχος. Ο ουροδυναμικός έλεγχος είναι η εξέταση που μας δίνει τη δυνατότητα να ξεχωρίσουμε με ακρίβεια από ποια μορφή ακράτειας (επιτακτική, από προσπάθεια, μικτή) πάσχει η ασθενής και έτσι να εφαρμοστεί η κατάλληλη συντηρητική ή χειρουργική θεραπεία.

Η θεραπεία

Μετά την πλήρη αξιολόγηση και ταξινόμηση της μορφής της ακράτειας, εφαρμόζουμε την κατάλληλη για κάθε τύπο θεραπεία.

Θεραπεία της ακράτειας επιτακτικού τύπου

  1. Συντηρητική-φαρμακευτική: αντιχολινεργικά φάρμακα.
  2. Χειρουργική: Σπάνια, επί αποτυχίας της συντηρητικής θεραπείας, και μόνο τότε, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σοβαρά το ενδεχόμενο της χειρουργικής θεραπείας.

Θεραπεία της ακράτειας από προσπάθεια

Η θεραπεία της ακράτειας από προσπάθεια είναι κυρίως χειρουργική και αποβλέπει στην αποκατάσταση της υποκείμενης ανατομικής διαταραχής. Χρισιμοποιείται ειδική ταινία ή οποία είτε τοποθετείται με μια μικρή τομή στο πρόσθιο τοίχωμα του κόλπου κάτω από το μέσον της ουρήθρας χωρίς τάση είτε οπισθοηβικά ή διαθυρεοειδικά. Και οι δύο οδοί προσπέλασης έχουν εξίσου καλά αποτελέσματαΗ νοσηλία είναι μία μερα.

Θεραπεία σφιγκτηριακής ανεπάρκειας

Όταν σε σπάνιες καταστάσεις, η υποκείμενη αιτία της ακράτειας από προσπάθεια είναι η σφιγκτηριακή ανεπάρκεια, τότε ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί αποκατάσταση της εγκράτειας είναι η χρήση συμπίεσης. Αυτό γίνεται χειρουργικά ή με την τοποθέτηση ταινιών (slings) υποουρηθρικά ή με την τοποθέτηση τεχνητού σφιγκτήρα

Το ιατρείο του Δρ Κουμπή Χρσυοβαλάντη συνεργάζεται με ειδικό ουρολόγο με δυνατότητα ουροδυναμικού ελέγχου ένω χρησιμοποίουνται μετά τη διάγνωση όλες οι σύγχρονες τεχνικές για την αντιμετώπιση της γυναικείας ακράτειας των ούρων.